Начало

space.gif

Семиотична карта е част от научноизследователския проект „Понятийна история на семиотиката”. Той има за цел да преведе на български език и предложи текстове и текстови фрагменти, в които се извеждат основните понятия в семиотичното дисциплинарно поле.

Страницата е създадена от научен колектив от катедра „История и теория на културата” при Философски факултет с ръководител проф. дфн Ивайло Знеполски, в който участват гл. ас. Жана Дамянова и докторант Димитър Димов. Финансирана е от средствата за научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски” за 2006 г.

Текстовете са класирани по автори. Към всеки автор може да намерите биографични бележки, обяснителни и тълкувателни текстове… ground.jpg

peirce.jpg saussure.jpg

space.gif