Текстове на 'Алгирдас Греймас'

Актантите, актьорите и фигурите *

1. Наративни структури.
1.1. Актанти и актьори.

Лингвистичната реинтерпретация на dramatis personae, която предложихме изхождайки от описанието на Проп на руската вълшебна приказка се опитваше да направи, на първо място, разграничение между актантите, които се отнасят до наративния синтаксис и актьорите, разпознаваеми в конкретните дискурси, в които се проявяват. Това разграничение, което продължаваме да смятаме за уместно – дори и само заради това, че позволи да се разграничат ясно двете автономни нива, в които може да се разположи разсъждението върху наративността – постави от самото начало множество трудности, показващи сложността на наративната проблематика.

»» Прочети целия текст! ««