Текстове на 'Жан-Мари Флош'

“Извън текста няма спасение”

Семиотичният подход *

Тази силна фраза, тъй често повтаряна от Греймас [1], би могла да послужи за девиз на семиотиците**. Тя посочва или напомня, че семиотиката е преди всичко конкретна връзка със смисъла, специално внимание към всичко, което има смисъл; това разбира се може да бъде текст, но също и всяка друга значеща проява: лого, филм, поведение…

»» Прочети целия текст! ««