Текстове на 'Кристиян Метц'

Методологически предложения към анализа на филма *

В дискусиите отнасящи се за киното и филмите често като основно терминологично разграничение се използва опозицията “форма” и “съдържание” (или също на “форма” и “фон”, като в тези случаи “фон” се използва като синоним на “съдържание”).

»» Прочети целия текст! ««

Голямата синтагматика на наративния филм *

Настоящият текст e втора част от доклада, прочетен на 2 юни 1966г. в Пезаро (Италия) в рамките на кръгла маса по темата “Към ново критическо съзнание за езика на киното” (Тази кръгла маса се проведе в рамките на Втория фестивал на новото кино, Пезаро, 28 май – 5 юни 1966.) Общото заглавие на доклада беше “Разсъждения върху семиологичните елементи на филма.” Стилът на следващите редове се обяснява с устния му произход.

»» Прочети целия текст! ««