Текстове на 'ГРУПА ?'

Трактат за визуалния знак. Към реторика на образа
Глава III: ОБЩА СЕМИОТИКА НА ВИЗУАЛНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Франсис Едьолин, Жан-Мари Клинкенберг, Филип Менге (ГРУП μ)*

1. Въведение: семиотика и възприятие

1.1. Досега се опитвахме да уточним механизмите на усещането, на възприятието и на познавателното вглеждане. Но нищо от казаното досега не открива две теми, които изглежда са свързани. Първата е тази за разликата между природни картини и изкуствени такива – противопоставяне, което е сякаш саморазбиращо се за обикновеното мислене и чиято емпирична очевидност заразява голяма част от работите по визуална семиотика.

»» Прочети целия текст! ««

Трактат за визуалния знак. Към реторика на образа
(ГЛАВА IV: ИКОНИЧНИЯТ ЗНАК)

Франсис Едьолин, Жан-Мари Клинкенберг, Филип Менге (ГРУП μ)*

1. Проблемът за иконичността

1.1. Критики на понятието за иконичност
Понятието за иконичност поставя различни проблеми. Някои от тях са логически и епистемологични, други са технически. И едните и другите задълго налагат убеждението, че самото понятие иконичност е апория и следователно трябва да бъде изключено от теорията.

»» Прочети целия текст! ««