Текстове на 'Жак Фонтаний'

От знака до дискурса *

1. Знак и означаване
1.1. Многообразието на подходите към смисъла

1.1.1.Смисъл, означаване, знаковост
Разполагаме с три термина, за да обозначим семиотичните феномени по принцип: смисъл, означаване, знаковост.

»» Прочети целия текст! ««

Дискурсът *

Резюме

Дискурсът е аналитичната единица на семиотиката. Той позволява да се възприемат не само установените или условни продукти на семиотичната дейност (знаците, например), но също и най-вече самите семиотични актове. Тъй като дискурсът е формулиране на изказване, този акт е първо акт на присъствие: инстанцията на дискурса не е автомат, който упражнява езикова способност, а човешко присъствие, едно чувствено тяло, което се изразява.

»» Прочети целия текст! ««

Семиосферата *

Не можем да изложим тук изцяло теорията за семиосферата на Лотман, още повече, че смятаме да използваме само нейния основен принцип. Семиосферата е областта, в която субектите на дадена култура преживяват значението. Според Лотман семиотичният опит в семиосферата предхожда създаването на дискурси, тъй като той е едно от неговите условия. Семиосферата е предимно областта, която позволява на дадена култура да се самоопредели и разположи, за да може да влезе в диалог с други култури.

»» Прочети целия текст! ««