Текстове на 'Чарлз С. Пърс'

Какво е знакът?

Ръкопис 404. [Отчасти публикуван в Събраните съчинения т.II, стр. 281, 285 и 297-302, този текст е писан вероятно през 1884 г. и е замислен като първа глава на монография със заглавието “Изкуството да се мисли”, но по-късно се превръща във втора глава от многотомника на Пърс “Как да мислим? Аргументативна критика” (известен също като “Голяма логика”).]

»» Прочети целия текст! ««

Видовете знаци

§1. …

228. Знак или representamen е нещо, което замества пред някого нещо друго в някакво отношение или според някаква възможност. Той е адресиран към някого, т.е. предизвиква в ума му еквивалентен или може би по-развит знак. Този еквивалентен или по-развит знак се нарича интерпретант на първия знак.

»» Прочети целия текст! ««