Текстове на 'Умберто Еко'

Текст и енциклопедия *

1.1. Текстуални теории от първо и второ поколение

В развитието на текстуалните семиотики от самото начало се очертават две тенденции: следователно, ако говорим за теории от първо и от второ поколение, разграничението няма да е хронологично. Става дума по-скоро за едно първо поколение, което е крайно и ярко полемично спрямо фразовата лингвистика (и още повече спрямо лингвистика на кода), и за едно второ поколение, което се насочва към разумното съчетаване на двете възможности и намира допирни точки между едно изучаване на езика като структурирана система, предшестваща дискурсните актуализации, и едно изучаване (макар и с емични термини) на дискурса или на текстовете като продукти на един език, който вече се говори или във всеки случай е възможен за говорене.

»» Прочети целия текст! ««

Читател модел *

3.1. Ролята на читателя

Текстът, такъв какъвто се явява в езиковата си обвивка (или проява), представлява верига от изразни средства, които трябва да бъдат актуализирани от адресата. Тъй като в тази книга възнамеряваме да се занимаваме само с писмени текстове (и колкото повече напредваме, толкова повече ще се насочваме към анализ на литературни текстове), отсега нататък ще говорим вместо за адресат за “читател” – така както ще използваме и термините Адресант и Автор, за да посочим кой продуцира текста.

»» Прочети целия текст! ««

І. Мъглата между думите [*] (част 1)

>> (част 2)

Защо “Силви”

Читателят, който по погрешка или по лош навик е започнал да чете този мой коментар, без преди това да е прочел разказа, нека спре, моля! Нека прочете първо “Силви”. Това, което ще кажа, изисква вече да е направен един първи прочит – непрекъснато ще препращам към вече прочетения текст (препратки от вида 1.4 означават “четвъртият параграф на първа глава”, параграфите са номерирани в полето на френския текст).

»» Прочети целия текст! ««

I. Мъглата между думите (част 2)

(част 1) < < >> (част 3)

Несвършеното време

Все още сме на първото изречение на разказа: Je sortais d’un théâtre. Разсъждавахме надълго върху това Je и върху това théâtre, сега трябва да поразсъждаваме върху sortais. Глаголът е в минало несвършено време.

»» Прочети целия текст! ««

I. Мъглата между думите (част 3)

(част 2) < <

2. БЕЛЕЖКИ ПО ПРЕВОДА

Това, което ще кажа сега, може да се стори в противоречие с всичко, което казах дотук. Заявих, че разказът трябва да бъде прочетен преди всичко от читатели от първо равнище, които едва на втора инстанция би трябвало да разберат защо разказът е произвел своите ефекти – и едва тогава биха могли да се възползват от становищата на коментаторите, които винаги са читатели от второ равнище. В нашия случай принципът можеше да е в сила, ако “Силви” беше написан по начало на италиански. Но тук “Силви” е в превод: това означава, че между текста и спонтанния прочит на читателя се е появила една посредническа фигура – тази на преводача, който не е изцяло неосведомен и докато превежда, вече знае как “Силви” е четен в миналото.

»» Прочети целия текст! ««